Waterloo Muharebesi

Waterloo Muharebesi18 Haziran 1815 tarihinde, Fransa- İngiltere ve Prusya ittifakı arasında meydana gelmiştir.  Napolyon’un son savaşı olarak tarihe geçen Waterloo Muharebesi,  Fransa ve Napolyon açısından ağır bir yenilgiyle sonuçlanmıştır. Bu yenilginin sonunda Napolyon, St. Helena adasına sürgüne gönderilmiş; 5 Mayıs 1821 tarihinde de burada hayatını kaybetmiştir.

Genel Bakış

Napolyon, Waterloo Muharebesi’nin öncesinde, Rusya’ya girmeye çalışmıştır fakat yenilgiyle karşılaşmıştır. Burada ordusunun büyük bir kısmını kaybetmiştir. Rusya yenilgisi ve artan vergiler halkı isyana teşvik etmiş ve Napolyon’a bir suikast girişiminde bulunulmuştur. Koaslisyon devletleri bu durumdan faydalanmıştır. Ekim 1813’te Leipzig Muahrebesi yaşanmış ve Napolyon burada da yenilgiye uğramıştır. Bu muharebenin ardından Napolyon, Elba adasına sürgüne gönderilmiştir.

Napolyon, Elbe adasında pek mutlu değildir. Planlamalarını yapmaya başlamış ve zamanının geldiğine inandığında gizlice Elbe adasından kaçmıştır. Fransa’ya kadar ulaşmayı başarmıştır.  Fransa Kralı, Napolyon’un eski mareşali Michel Ney’i; Napolyon’u yakalaması için Paris’e doğru göndermiştir.  Bu sırada Napolyon Paris’e varmadan 6 gün önce toplanan Viyana Kongresi, Napolyon’u “kanunsuz” ilan etmiştir. Fakat işler Fransa Kralı’nın beklediği gibi gitmemiştir. Michel Ney ve tüm ordusu Napolyon’a katılır, Fransız ordusu da kısa sürede Napolyon’u takip etmeye başlamıştır. Bu sırada Fransa tahtında, Bourbon Monarşistleri bulunmaktadır. Napolyon’un bir anda bu kadar güçlenmesi üzerine Bourbonlar kaçmış ve imparatorluk yeniden Napolyon’a tahsis edilmiştir.

İkinci kez tahta çıkan Napolyon bu dönemde pek de savaş yanlısı olmamıştır. Mali olarak hazır değildir, ordu da savaşa hazır değildir.Prusya ve İngiltere’ye barış teklif etmiştir fakat bu ülkeler, Napolyon’un güçlenip barış ortamını bozacağından kuşku duymuş ve teklifi reddetmişlerdir. İngiltere ve Prusya’ya, İsveç de katılmıştır.

Waterloo Muharebesi

Napolyon’a karşı birleşen devletlerin arkerlerinden oluşan koalisyon ordusu 71 bin kişi civarındadır. İngiliz ağırlıklı karma bir ordudur. Orduların başına Wellington dükü Arthur Wellesley, Prusyalı General von Blücher ve İsveç’ten Bernadette getirilmiştir. Napolyon topçu ekolünden gelmektedir ve o zamana kadarki savaşlarının çoğunu saldırıyla kazanmıştır.İngilizler ise “kare savunma” stratejisinde oldukça iyidir. Özellikle Wellesley’in savunmada çok başarılı olduğu bilinmektedir.

Napolyon, Prusya orduları gelmeden önce İngilizleri yenilgiye uğratmak istemiştir. Bu sebeple sürekli saldırmıştır. Fakat İngilizlerin başarılı kare savunması nedeniyle saldırılar başarısız olmuştur. Prusya ordusunun da gelmesiyle İngiliz ordusu, hücuma geçmiştir. Fransız ordusu birden dağılmaya başlamış ve askerler kaçmıştır. Geri çekilen askerlerine Napolyon da katılmıştır. Kaçarken son bir top hücumu deneyen Napolyon, doğruca Paris’e geçmiştir. Muharebeyi müttefikler kazanmıştır. Napolyon Paris’e döndükten sonra yakalanmış ve St. Helena adasına sürgüne gönderilmiştir.

Waterloo Muharebesi- Detaylar

Waterloo Muharebesi; tarihte birkaç devletin bir araya gelip, tek bir insanla savaşması açısından eşsiz bir örnektir. Bir gün sürmüştür. Günümüzde Napolyon’un bu muharebeyi nasıl kaybettiğine dair tartışmalar sürmektedir. Napolyon’un ilerleyen yaşı, tahta çıktıktan sonra halka getirdiği ağır vergi yükü ve dış dünyada uzun süren savaşlar sonucu yıpranması; bu yenilgiye zemin hazırlayan etkenlerden olmuştur.

Waterloo Muharebesi’ne ait ilginç bir detay da ismidir. Muharebe aslında Waterloo’ya 2 km uzaklıktaki bir kasabada geçmektedir. Ancak Arthur Wellesley’in tuhaf bir alışkanlığı vardır. Wellesley, savaştan bir gün önce kaldığı yerin ismini savaşa vermektedir. Savaştan bir gün önce Waterloo’da kaldığı için muharebenin ismini “Waterloo Muharebesi” koymuştur.

Ünlü Fransız Romancı ve Oyun Yazarı Victor Hugo, Waterloo Muharebesi için : “Waterloo bir savaş değildir, dünyanın yüzünün değişmesidir.” demiştir (Sefiller).

Fransızlar ise 1821’de St. Helena’da ölen Napolyon’un mezarını almak için 1840’da adaya gelirler. Napolyon’un mezarının bozulmamış olmasıysa Fransızları oldukça şaşırtmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.