Psikomotor Gelişim ve Uyum

Psikomotor Gelişim ve UyumÖğrencinin psikomotor gelişim onun tüm gelişiminin önemli bir yönüdür. Öğrencinin vücut organlarının birlikte koordinasyon içinde çalışması, yeterli kuvvete, reaksiyon hızına, hareket yapma hızına, dengeye, esnekliğe ve dikkate sahip olması onun iyi bir uyum sağlamasına yardım eder. Öğrencinin çevresini tanımasında, merakını doyurmasında psikomotor etkinliklerinin büyük bir önemi vardır.

Öğrencinin psikomotor etkinliklerde başarılı olması onun arkadaşları tarafından beğenilmesini sağlar. Psikomotor gelişimde arkadaşlarından geride kalan öğrenciler, etkinliklere katılmaya isteksizlik gösterirler. Psikomotor etkinliklere katılmayan öğrenciler gerekli alıştırmalardan yoksun kaldıkları için de yaşlarından beklenen becerileri yapmada geri kalırlar. Psikomotor etkinliklere katılmayan çocuklarda, telafi yolu bulunmamışsa aşağılık duygusunun geliştiği ve uyumsuzluk halleri görülür.

Psikomotor etkinliklere katılmada isteksizlik gösteren öğrencilerde gerekli cesareti, ilgiyi yaratmak gerektir. Sporlardaki başarı kendine güvenemeyen öğrencilerde güvenlik duygusunun geliştirilmesi için öğrenciye fırsatlar verir.

Oyunun Önemi

Okul çağına kadar çocuklar hemen bütün psikomotor becerilerini oyun içinde kazanmışlardır. Oyun, okul öncesi çocuğunun vazgeçilmez bir uğraşısıdır. Okul çağında, özellikle ilkokulda, pek çok psikomotor beceriler oyun içinde öğrenilir. Okulda oyun, çocuğun hem psikomotor gelişimi hem de diğer gelişimleri için çok yararlı bir araçtır. Genel olarak oyunun dört görevi vardır:

Birincisi, öğrenciler devamlı etkinlik içinde olma ihtiyacındadır. Sınıf içinde boşaltamadıkları enerjilerini oyunla boşaltırlar. Öğrencilerin maksatsız olarak koşmaları, itişip kakışmaları daha çok aktif olma, enerji sarf etme ihtiyaçlarından doğar.

İkincisi, öğrenciler oyunla birçok beceriler öğrenirler. Bu tip oyunlar daha iyi organize edilmiş, belli beceriler isteyen ve kuralları olan oyunlardır. Birçok okul etkinlikleri, sporlar bu tip oyunların içine girer. Sınıfta bir becerinin öğrenilmesi bu tip oyunlarla daha kolaylaşır. Öğretmenler derslerinde bu tip oyunlara oldukça geniş yer verirler, ilkokul dersleri oyunlara daha çok elverişlidir. Yüksek sınıflara doğru sınıf etkinliklerinin oyun yoluyla öğrenilmesi daha azalır. Fakat lisede bile birçok beceriler oyun yoluyla öğrenilebilir.

Üçüncüsü, bazı oyunlar belli bazı rolleri oynamak için yapılan oyunlardır. Küçük çocukların oyunlarda kendilerini ana, baba veya birisi yerine koyarak onlara benzemeye çalıştıkları veya onların rollerini oynadıkları görülür. Okul çağında bunların yerini okul temsilleri alır.

Dördüncüsü, bazı oyunlar duygusal gerilimleri gidermek için yapılan tedavi oyunlarıdır. Bu tip oyunlar öğrencilerin gerilimlerden kurtulmasına yardım eden önemli araçlardır.

Birçok anne babalarda ve öğretmenlerde öğrencilerin oyun oynamalarına karşı olumsuz bir tutum görülür. Bunlara göre oyun, dersleri engelleyen ve öğrencileri işe yaramaz, haylaz yapan bir yoldur. Oysa oyunun önemi yukarıda görüldüğü gibi çok büyüktür. Oyun bir öğrenme aracı olarak kullanıldığı zaman öğrenme daha yüksek olabilmektedir. Diğer yandan oyunun sosyal gelişim ve becerilerin gelişimi yönünden önemi de açıktır.

Ancak oyunların bir gün içinde aşırı derecede çok zaman alması; oyun dışındaki işlerin aksaması; aşırı yorgunluk gibi hususlar tehlikeli eğilimlerdir. Öğrencinin okul dışındaki zamanlarının tamamını oyuna vermeleri derslerini ve diğer işlerini aksatır. Öğrencinin boş zamanının ne kadarını oyuna, ne kadarını çalışmalarına verebileceğini, ona rehberlik yaparak göstermek, onda işlerine karşı sorumluluk duygusunun gelişmesine yardım etmek gerektir. Yoksa evine gömülüp dışarıyı pencereden izleyen öğrenci, bütün boş zamanını oyunla geçiren öğrenciden daha tehlikeli eğilimler gösterebilir.

Beden Eğitiminin Önemi

Okuldaki beden eğitimi dersleri çocukların psikomotor gelişimlerini gerçekleştirmeleri yönünden çok büyük bir öneme sahiptir. Oyunun önemini açıklayan yukarıdaki konumuzdaki bütün yararlar beden eğitimi dersinden sağlanabilir.

Beden eğitimi dersi bir anlatım dersidir. Öğrencinin kendisini beden hareketleri ile anlatımına dayanmadığı zaman bu ders sıkıcı ve kuru olmaktadır. Modern beden eğitimi, bir duyguyu, bir arzuyu hareketle anlatacak şekilde meydana getirilen figürlere önem vermektedir. Bu yüzden rol oynama, taklit, oyun ve müzik modern beden eğitiminde daha çok, buna karşılık klasik beden hareketlerinde daha az yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.