Kekemelik

KekemelikKişiler konuşurken konuşma akıcılığında sesli ya da sessiz meydana gelen duraksamalar, hecelerin tekrarlaması ya da uzatılmasında oluşan bozukluklar kekemelik olarak bilinmektedir. Genellikle kekemelik esnasında aşırı zorlanmalar ve gerginlikler meydana gelir. Kekemeler ne konuşacaklarını bilemediklerinden değil aslında ne konuşacaklarını çok iyi bilirler fakat kelimeleri sorunsuz bir şekilde çıkaramazlar. Kekemelik kişiden kişiye değişir. Herkes aynı şekilde kekelemez aynı şekilde kelimeleri çıkarmaz.

Kişiler heyecanlandıklarında, kendilerini baskı altında hissettiklerinde, stresli bir durum yaşadıklarında, yeni biriyle konuştuklarında, toplum karşısında konuştuklarında ya da önemli biriyle konuştuklarında takılırlar.

Kekemeliğin Ortaya Çıkışı

Kekemelik 2-6 yaş arası dil gelişim dönemlerinde ortaya çıkar. Çocuklar 2 yaşından önce ki dönemde düşünce gelişimi konuşma gelişiminden önde olduğu için düşüncesini kelimelere aktaramaz ve bunun sorunun kekemeliğe yol açabilme ihtimali vardır. Kekemelik genelde 5 yaşlarında belirginleşir. Erkek çocuklarında kekemeliğin olma ihtimali kız çocuklarına göre daha fazladır. Kekemeliğin birçok nedeni vardır. Fizyolojik, psikolojik, kalıtımsal nedenlerden kaynaklanabilir. Kekemeliğe yol açan nedenler şu şekilde de sıralanabilir;

  • Travma durumları
  • Çocukların bulundukları ortamda psiko sosyal anlamda sıkıntı yaşaması
  • Baskı ve stres
  • Ailevi problemler
  • Herhangi bir durumdan şiddet ve korku duymak
  • Kişinin yaşadığı çevrenin titiz ve kontrolcü davranması
  • Ailede kekeme birinin olması ya da kekemelik nedenleri arasında bulunması

Kekemelik Hangi Durumlarda Belirginleşir

Kalabalık ortamlarda, yabancıların bulunduğu ortamlarda, telefona cevap verirken, birinden bir şey isterken, bir duruma hazırlıksız bir şekilde yakalanırken kekemelik belirginleşir. Kişiler bu durumlardan korktukları için kaçmaya çalışırlar. Söyleyemedikleri kelimeler yerine eşanlamlısını söyleyerek cümleyi tamamlamaya çalışırlar. Kekeme olan kişiler isimleri sorulduğu zaman buna cevap vermekte zorluk çekerler. Öğrenciler bu sebepten dolayı hep arka sıralarda oturmaya çalışır derslerde konuşmak yerine dinlemeyi tercih ederler.

Kekemelik Tespitinde Ailenin Rolü

Kekemeliğin tespitinde ailelerin rolü büyüktür. Çünkü aileler çocuğun ilk anından itibaren gelişimi, sosyalleşme süreci ve davranışların gerçekleşmesinde önemli bir etkiye sahiptirler. Çocuklar başladıkları dönemden itibaren ne söylediklerine ve nasıl söylediklerine dikkat edilmelidir. Bu dönemlerde çocukların düşünme hızı konuşma hızından fazla olduğu için geçici bir kekemelik ve konuşma bozukluğu yaşayabilirler.  Aileler çocuklarının yaşıtlarından farklı konuştuklarını tespit edebilirler. Çocuğun konuşmasında herhangi bir bozukluk tespit edildiyse bir uzmana başvurmak gerekir. Aileler çocuklarının ruhsal ve duygusal gelişimleri içi sağlıklı ortamlar yaratarak daha güvenli ve sevecen bir ortamda yaşamalarını sağlamalıdırlar. Kekemelik çocukluk döneminde atlatılabilecek bir durum olduğundan dolayı aileler bunu erkenden tespit ederek doğru tedavi yöntemi ile bunu büyük oranda azaltabilirler.

Kekemeliğin Tedavisi

Kekemeliğin ortaya çıktığı dönemlere göre farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Çocukluk genç ve yetişkin dönemlerde ortaya çıkabilir. 2 yöntem tedavi vardır.

  • İlk yöntem konuşmayı akıcı hale getirebilmek ve kekemeliğin şeklini değiştiren Fluencyshaping yöntemidir. Konuşma değiştirildiğinde ilk başta tanınamayacak şekilde olur. Sesli harfler uzatılarak sese yumuşak bir giriş yapılır. Nefes alıp verme kontrol edilerek konuşma hareketleri düşük kas gerilimleriyle yapılır. Bu konuşma türü git gide doğal bir konuşma haline dönecektir. Konuşma tekniği zamanla normal bir hal alsa bile bunun sürekli olarak kontrol edilmesi gerekir.
  • İkinci yöntem olan kekemelikten kaçınmama yöntemi ise kekemeliğin ortaya çıkmasında tepki gösterebilmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Kekemelik durumunda bundan kaçınmak ya da yorucu bir konuşma yerine kekemeliğin ortaya çıktığı kelimelerde konuşma teknikleri kullanılmaktadır. Böyle durumlarda kekemelik kontrol altına alınarak hafifletilir ya da engellenir.

Kekemelikte kullanılan bu yöntemler herkese uymayabilir ya da aynı etkiyi göstermeyebilir. Bu tedavi yöntemlerinin yanı sıra akupunktur, hipnoz, rahatlama çalışmaları gibi tekniklerde kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.