I. Alarik

Visigot kralı olan I. Alarik tahminen MS 360 civarında doğduğu düşünülmektedir. Aile geçmişi hakkında pek bir şey bilinmemektedir. Ancak bununla birlikte Aile; Tervingi ve Greuthungi kabilelerine (daha sonra sırasıyla Visigot ve Ostrogoth olarak bilinen) şeflik etmekteydi.

İmparator I Theodosius dönemi Roma ordusunda; Visigotik birlikleri yönetti. I Theodosius ölümüyle (MS 395) Romalılar bazı eski alışkanlıklarına geri döndü.

Bunlardan biri de Got kabilelerinin barbarlıklarının yüzlerine vurulmasıdır. Böylece Vizigot, kabileleri Roma’dan uzaklaşmaya başlar. Theodosius, bu noktada Roma devleti ile Got Kabileleri arasındaki arabuluculuk görevini idare ediyordu.

Roma İmparatorluğu

AlarikRoma’nın ikiye ayrılışı İmparator Diocletian ile olur. Böylece Batı Roma devletinin egemenliği yavaş yavaş azalır. Hakimiyet merkezi Konstantinopolis’e yani Doğu Roma devletine kaydı. Böylece Batı Roma devleti savunmasız ve güçsüz kaldı.

Bu sırada Vizigot kabilerleri ile Roma arsında Frigidus’ta bir savaş gerçekleşir. Bu savaş ile I. Alarik bir lider olarak doğar.

Doğu Roma İlk Darbeyi Göğüsleyen Taraf Olur

Alarik komutasındaki Gotlar önce Doğuya doğru ilerleyerek Teselya’yı, Peloponnesus’u, Atina’yı yağmalayarak geçer. Hatta bir kısmının Küçük Asya’yı (Asya Minor; Batı Anadolu) işgal ettiği bile yazılmıştır.

Doğu Roma İmparatorluğu bu işgalinin önünde duracak güce sahip değilidi. Bu nedenle anlaşma yoluna gidildi. Bu durumda ise Batı Roma İmparatorluğu Stilicho komutanlığında Vizigotlar üzerine sefere çıkar.

Vizigotlar Kimdir

MS 376 yılında yaşanan Kavimler Göçü hareketini izleyen günlerde Fritigern liderliğindeki Vizigotlar Güney-Batı yönlü ilerlerken Batı Roma ile karşılaşacaktı.

Stilicho

İmparator I. Theodosius ölümünden önce henüz küçük olan Honorius’a vekil olarak Stilicho’yu atamıştı. Stilicho, hatta Doğu Roma İmparatoru olan ve o da henüz küçük olan Arcadius’un koruyucusu olduğunu da iddia eder.

Alarik Yenilir

397 yılında Stilicho, I.Alarik’i, Pholoe dağlarında yakalar. Ve zafer Stilicho’nun olur.

I. Alarik’in İlk Roma Kuşatması

401 yılında Alarik, Roma’yı ilk kez kuşattığında Roma buna dayanabildi. Durumun çözen şey ise nihayetinde Stilicho’nun savaş kabiliyeti oldu. Alarik yine bozguna uğramıştı. I. Alarik 406 yılında, uzlaşma için bir girişimde bulundu. Ancak bu anlaşma bir diğer Got Kralı Radagaisus’un Kuzey-Doğu yönünden İtalya’yı işgali ile kesilir.

I. Alariki anlaşmanın olamayacağına kanaat ettiğine ordusunu İtalya’ya taşır. Savaşı genişletmek için farklı noktalardan saldırılır. Roma’nın bu görevle görevli komutanlarından Olympius, kendi ordusundaki Got kabileleri kılıçtan geçirir. Bu Alarik’i kızdırdı.

I. Alarik’in Roma kuşatması daha da güçlenerek sürer. Bu sırada Roma’ya dışardan askeri yardım gönderen imparator ise Ravenna’da (MS 402’den beri yeni başkent) bulunmaktaydı.

I. Alarik tekrar anlaşma önerir. Ancak bu da reddedilir. Alarik’in tek seçeneği kalmıştıo da bunu yapar; 24 Ağustos’ta, 410’da şehre girmek için hazırlandı.

Sonuçta Alarik’in ordusu Roma’ya girdi ve yağma başladı. Hristiyan olan Alarik, Aziz Petrus ve St.Pavlus dokunulmamasını ister.

Ölüm ve Hazine

Alarik’in fetih hareketi önce Sicilya’ya sonra Afrika’ya yönelikti. Ancak MS. 410 ölümü ile bu hareket biter. Yerine Athaulf (Adolf) geçer.

Kral Alarik’in Hazinesi

Kral Alari’in mezarına gömülen serveti, yıllar boyunca çeşitli hazine avlarını kışkırttı.

Hatta Hazine avcıları arasında; Alexandre Dumas ve Adolph Hitler ile Heinrich Himmler de bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.