Çocuklarda Fiziksel Gelişimin Tanınması

Buraya kadar gördüğünüz konularda fiziksel gelişimin genel niteliğini incelemiş bulunmaktayız. Sınırımızdaki öğrencilerimiz, fiziksel gelişimin bu genel çerçevesi içinde oldukça büyük bireysel farklılıklar gösterir. Her öğrencimizin nasıl bir fiziksel gelişim içinde olduğunu tanıyarak birbirlerinden ne derecede farklı olduklarını ortaya çıkarmamız gerektir. Böylece fiziksel gelişimlerinin gereğine göre öğrenim yaşantılarını uygulamamız daha da kolaylaşır.

Öğretmenin inceden inceye bütün öğrencilerinin fiziksel gelişimini ortaya çıkarmasına ne zamanı vardır ne de buna büyük bir gereklilik vardır. Ancak öğrencilerin eğitime etki yapacak fiziksel gelişim farklılıklarını da bilmek zorundadır. Bu maksatla öğretmenin yapabileceği çalışmalar aşağıya maddeler halinde sıralanmıştır.

  1. Boyca büyümenin ölçülmesi: Öğrencilerin her ay veya üç aylık devreler içinde boyunun uzunluğunun ölçülmesi onun nasıl bir büyüme içinde olduğunu ortaya koyar. Boy başın en üst tepesinden topuğun bastığı düzeye kadar olan uzunluğun santimetre olarak ölçülmesi ile bulunur.
  2. Ağırlıkça büyümenin ölçülmesi: Öğrencilerin her ay veya üç ayda bir ağırlıklarının ölçülmesi, onların herhangi bir sebeple anormal ağırlık kayıplarını veya kazanmalarını ortaya koyar. Büyük ağırlık kaybı hastalıklardan, duygusal bozukluklardan olabilir. Bunun aksine büyük ağırlık kazanmaları yine dengesiz beslenmeden dolayı yağ toplamaktan veya yine heyecansal bozukluklardan dolayı çok yemeden olabilir. Ağırlık, en iyi şekilde mayo veya gömlek giyerek, giyim ağırlıklarını en aza indirmek suretiyle, hassas basküllerle ölçülebilir.
  3. Kemiklerin ve kasların gelişiminin t¡1 umması: Öğrencinin beden eğitimi giyimi ile kemiklerindeki çarpıklık, vücut duruşu, kaslarındaki gelişim ve kolunun, bacağının vücuduna göre oranı vücut tipi gözlenerek tespit edilebilir. Gerekirse düzgün bir çubukla karın şişkinliğinin veya kamburluğunun durumu görülebilir.
  4. Fizyolojik büyümenin tanınması: Sinir, salgı, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım sistemlerinin iyi çalışmaması veya hastalanması öğrencilerin öğretmene şikâyetleri ile veya öğretmenin onlarla konuşması ile tanınabilir. Öğretmenin zaman zaman öğrencilerde gördüğü karın ağrıması, bacak veya kol ağrıları, solunum zorlukları, sık sık tuvalete çıkma istekleri, özel olarak kaydedilmelidir. Bütün öğrencilerin bu sistemlerinin

Öğretmence tanınmasına da lüzum yoktur. Ancak öğrencilerin şikâyetleri onlarla konuşmalar ve öğretmenin gözlemleri sonucunda özel durumlar tespit edilebilir.

  1. Sağlık durumunun tanınması: Öğrencilerin tanınması gereken en önemli yönüdür. Öğretmen her gün öğrencileri ile karşı karşıya kalır. Öğrencilerin anormal görünüşleri öğretmenin gözünden kaçmaz. Deri renginin kızarması veya solması, kusma, baş ağrısı, vücudun herhangi bir yerindeki ağrı, dilin paslanması, gözün çapaklanması ve yaşarması, titreme, ateş basması, aşırı terleme gibi birçok haller öğrencinin sağlığı hakkında öğretmene bilgi verir. Öğretmen hastalanan, bayılan veya sarası tutan öğrenciler için gerekli ilk yardımı yapmak zorundadır.  Sağlık sorumlularına veya kurumlarına gönderinceye kadar öğretmenin hasta çocuğa yardım etmesi gerekir. Bunlarla birlikte öğrencinin sağlık durumu hakkındaki gözlemlerini yine öğrenciye ait diğer gözlemlerinin yanına not etmesi öğrencisini iyi tanımasına ve eğitim problemlerini çözmesine yardım eder.
  2. Beslenme durumunun tanınması: Öğrencilerin beslenme durumunun tanınması yine gözlemle mümkündür. Çok zayıf ve çok şişman öğrenciler beslenme bakımından yetersiz veya dengesizdirler. Sınıfta veya dışarda zamanlı zamansız yeme eğilimi çocukların yemek alışkanlıkları hakkında bilgi verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.