Çocuklarda Fiziksel Gelişim ve Sağlık

Çocuklarda Fiziksel Gelişim ve SağlıkKırk dört ülke tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtının yasasında sağlığın tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Sağlık yalnızca hastalıklardan veya sakatlıktan arı bulunmak değil aynı zamanda tüm olarak fiziksel, akılsal ve sosyal bakımdan da iyi olma halidir.” Bu yasada çocukların gelişimine özel bir önem verilerek şöyle denilmektedir. “Çocuğun sağlıklı gelişimi büyük önem taşımaktadır. Değişen tüm çevresi içinde ahenkli bir yaşama yeteneği kazanması böyle bir gelişim için asıldır.”

Yurt kalkınmasının önemli üç unsuru vardır. Ekonomik gelişim, eğitim ve sağlık. Bu üç önemli unsur tıpkı üç köşeli bir masanın ayakları gibi yurt kalkınmasını ayakta tutarlar. Bu üç unsur birbirlerine dayanmakta ve biri olmadan diğeri kalkınmayı gerçekleştirmemektedir.

Okul ekonomi için gerekli en önemli yatırımı yapmaktadır. Bu yatırım insan gücünü yetiştirmektir. Diğer yandan okul, yetiştirdiği öğrencilere kendilerinin ve toplum sağlığını koruma alışkanlıklarını kazandırarak sağlık eğitimi yapmaktadır. Bu durumda okul hem ekonominin hem sağlığın kaynağı olmaktadır.

Okulların görev alarak yapmak zorunda oldukları sağlık eğitimi asıl olarak insan varlığını korumayı amaç edinmektedir. Okulun bir amaca ulaşması için üç konuda hem koruyucu tedbirleri alması hem de çocuklarda gerekli alışkanlıkları yaratması gerekir. Bunlar şunlardır:

Hastalıktan Korunma

Çocukluk ve ergenlik devresinde öğrencilerin daha çok solunum yolu hastalıklarına yakalandıkları görülmektedir. Bu çağlarda solunum yolu hastalıklarının oranı yüzde 61-65’i bulmaktadır. Diğer yandan daha erken yaşlarda kızamık ve kabakulak hastalıkları daha yüksek orandadır. Sindirim bozuklukları ile barsak kurtlarının yaptığı rahatsızlık da oldukça yüksektir. Çiçek, tifo, tifüs, dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklarla, koruyucu tedbirler ve aşılar yapılmadığı takdirde, çocuklardaki ölüm sayısı oldukça yükselmektedir.

Çocuk hastalıkları, besinsizlik ve kansızlıkla birleşerek uzun zaman devam ettiği takdirde çocuğun gelişimine büyük etkilerde bulunmaktadır. Kısa süren hastalıklar iyi beslenme ve bakımla çocuk üzerinde gözlenebilir bir gelişim bozukluğu bırakmayabilir. Çocukların hastalıktan korunması için eğiticilerin alacağı tedbirler şunlar olabilir:

  1. Çocuğu salgın hastalıklardan korumak için gerekli aşılar zamanında yapılmalıdır.
  2. Çocuğun sağlığı yakındın izlenmeli, hastalık gösterileri başlayınca sağlık kurumlarına başvurulmalıdır.
  3. Çocuğun giyimi, çevresinin ısısı, ışık ve hava durumu, onun sağlığını bozmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
  4. Yiyeceklerin ve içeceklerin sağlık şartlarına uygun olması gereklidir.
  5. Hastalanan öğrencileri diğerlerinden ayırmalıdır.
  6. Öğrencilerde diş sağlığının korunması; vücut temizliği, sağlığa uygun olmayan oturuş, çalışma ve benzerlerinden sakınmaları; kirli yiyecek ve içecekleri içmemeleri, sağlık kurallarına uymaları, yaptırarak ve yaşatarak alışkanlık haline getirilmelidir.

Kazalardan Korunma

Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde ve motorlu araçların çok olduğu yerlerde, kusurun trafik kurallarını bozmaktan ileri geldiği trafik kazalarında, çocuk ölümleri ve sakatlıkları yetişkinlere bakarak yükselmeye başlamıştır. Bu halin önüne geçmek için anne babaların çocuklarına trafik bilgilerini öğretmelerinin yanında, okulda da geniş çapta bir trafik eğitiminin yapılması zorunlu olmaktadır. Yayalardan gelen trafik kusurlarının çoğu trafik kurallarına uymamaktan ileri gelmektedir. Özellikle erkek çocuklar ve gençlerin trafik kazalarında yaralanmalarının veya ölmelerinin çoğunluğu, bunların birçok oyunlarını sokaklarda oynamasından, kaydırak ve bisiklet gibi araçlarla daha çok oynamalarından ileri gelmektedir.

Çocuklara ve gençlere güven içinde oynamalarına elverişli yerlerin sağlanmaması bir toplum problemi olmakla beraber trafiğin sık olduğu yerlerde çocukların ve gençlerin oyun oynama alışkanlıklarını kaldırmak için çaba gösterilmemesi de kazaların artmasına sebep olmaktadır.

Tehlikeli yerlerde ve oyuncaklarla oynama eğilimi çocuklarda oldukça yaygındır. Çalışırken veya oynarken tehlikelere karşı uyanıklık, tehlikeli araçlar kullanmama, elişi araçlarının dikkatle kullanılması küçük yaşlardan itibaren yerleştirilebilir. Okulda kazalara karşı korunma eğitiminin verilmesi kaçınılmaz bir görevdir.

Felaketlere Karşı Korunma

Yurdumuzda zaman zaman sel, yangın gibi felâketler olagelmektedir. Ama öğrencilerin bu felâketlerde kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretmede kusurlu davranmaktayız. Özellikle öğrencilerin sabotaj, bombalama, harp gibi felâketlere hazırlıklı olmaları çağımızın gerekliliklerindendir.

Felâket anında nasıl davranılacağını, kendilerini korumak için ne gibi tedbirler alacaklarını, ilk sağlık yardımını, başkalarına nasıl yardım edeceklerini, paniğin nasıl bir felâket olabileceğini okul sıralarında öğretmek okulun görevidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.