Fiziksel Gelişimde Normal Olmayan Çocuklar

Hemen her insanın fiziksel gelişim yönünden normalden ayrılan bir yönü vardır. Kiminin parmakları uzundur, kiminin boynu kısadır, kiminin beli daha kaim, omuzu daha düşüktür. Ancak bütün bunlar toplumca normal olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden de bütün bunlara göre özel bir eğitim yolu izlemeye gereklilik görülmemektedir.

Bu konumuzda üzerinde duracağımız husus normalden fazla sapıp da özel eğitime ve anlayışa ihtiyaç gösteren öğrencilerimiz olacaktır.

Fiziksel gelişim bakımından normalden ayrılan öğrenciler şunlardır: Sakat, özürlü, süreğen (kronik) hastalıklı, nazenin ve saralı öğrenciler.

Sakat ve Özürlüler

Vücudun görevlerini yapmaya kısmen engel olan özelliklere sakatlık diyoruz. Vücudun çarpık oluşu, kamburluk, çolaklık, topallık, organlardan birini kullanamama veya organ eksikliği gibi, vücudun görevlerine engel olmayıp da kişilik gelişimine olumsuz etkilerde bulunan vücut özelliklerine de özür diyoruz. Yüzde derin bir yara izinin olması, şişlikler, urlar, altıparmak oluş, çilli deri gibi.

Süreğen Hastalıklar

Bazı öğrencilerimiz tedavisi mümkün olmayan hastalıklara tutulmuş olabilir. Kalp hastası, sinir hastası, kansızlık, alerjiler, boğaz hastalıkları gibi. Bu tür hastalıklara süreğen (kronik, müzmin) hastalıklar diyoruz. Nazeninler

Bazı öğrenciler hasta olmamakla beraber iyi beslenmemekten veya tabiî olarak çok zayıf ve ince yapıya sahip olurlar. Kuvvetleri pek yoktur. Ağır işleri beceremezler. Besinsizlik yüzünden bu duruma düşenlerin fazla hareket için enerjileri de yoktur.

Saralılar

Öğrencilerimiz içinde saralılara da rastlamak mümkündür. Bunlara sara nöbeti geldiğinde ağızları kitlenerek düşüp bayılırlar, bilinçsiz hareketler yaparak kendilerini fırlatırlar, ağızlarına köpük yığılır.

Yukarıda dört grup içinde saydığımız kimseler, öğretmenin yakın ilgi, anlayış ve özel eğitimine muhtaç kimselerdir. Sınıfımızda bunlardan başka özel eğitime muhtaç çocuklar da bulunacaktır. Bunları yeri geldikçe ileride göreceğiz. Ancak bütün böyle normalden sapan öğrencilerin, bu hallerinden dolayı kişiliklerinin bozulmaması, kendi kapasiteleri içinde gelişip kendilerine ve toplumlarına yararlı olmaları için öğretmenin bütün bilgisini ve eğitim imkânlarını kullanması gerekir.

Çevrenin alay etmesi yüzünden bu tür çocuklar, çoğunlukla, aşağılık duygusu içindedirler. Toplumdan kaçma, utanma, içedönüklük eğilimleri gösterirler. Bazen da bunların tersine kavgacı ve aksi davranışlı oldukları görülür. Buna benzer bütün problemlerine eğilerek bu çocukların topluma kazandırılması gerektir.

Şeker Hastalığı (Diyabet)

Şeker hastalığı, kan şekeri olarak da adlandırılan glikozun, kandaki değerinin çok yüksek olduğu urumlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kan şekeri vücudun ana enerji kaynağıdır ve tüketilen gıdalardan elde edilir. Pankreas tarafından salgılanan insülin hormonu kandaki glikoz miktarını yüksek ise azaltmaya yardımcı olur. Ancak bazen vücudunuz yeterli miktarda insülin üretemez veya insülini iyi kullanamaz. Bu tür durumlarda glikoz kanınızda kalır ve hücrelerinize ulaşamaz.

Zamanla, kanınızda fazla miktarda glikoz birikebilir ve bu da sağlık sorunlarına neden olabilir . Şeker hastalığının tedavisi olmamasına rağmen, diyabetinizi yönetmek ve sağlıklı kalmak için gerekli adımlar vardır .

Üç tip diyabet vardır:

1) Tip 1 diyabet

Vücut insülin üretmez. Bazı insanlar bu tür diyabeti insüline bağımlı diyabet , çocuk diyabeti veya erken başlangıçlı diyabet olarak da tanıyabilir . İnsanlar genellikle 40 yaşından önce, erken yetişkinlikte veya genç yaşlarda tip 1 diyabet geliştirirler.

Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet kadar yaygın değildir. Tüm diyabet vakalarının yaklaşık% 10’u tip 1 diyabettir.

Tip 1 diyabetli hastalar yaşamlarının geri kalanı için insülin iğneleri kullanmak zorundadırlar. Ayrıca düzenli kan testleri yaparak ve özel bir diyet uygulayarak uygun kan glikozu seviyesi sağlayabilirler.

2) Tip 2 diyabet

Vücut, düzgün işlev için yeterli insülin üretmez veya vücuttaki hücreler insüline (insülin direncine) tepki göstermez.

Dünyadaki tüm diyabet vakalarının yaklaşık% 90’ı tip 2’dir.

Kandaki glikoz seviyesinin ölçülmesi

Bazı kişiler, sağlıklı bir diyetin ardından, bol miktarda egzersiz yaparak, kan şekeri düzeylerini izleyerek, fazla kilolarından kurtularak tip 2 diyabet semptomlarını kontrol edebilirler. Bununla birlikte, tip 2 diyabet tipik olarak ilerleyici bir hastalıktır. Giderek daha da kötüleşir ve hasta muhtemelen tablet formunda insülin almak zorunda kalır.

Aşırı kilolu ve obez kişilerin, sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olanlara kıyasla tip 2 diyabet geliştirme riski daha yüksektir. Özellikle merkezi obezite, göbek yağı veya abdominal obezite olarak da bilinen çok miktarda viseral yağ içeren insanlar risk altındadır. Aşırı kilolu / obez olmak vücudun kardiyovasküler ve metabolik sistemlerini istikrarsızlaştırabilecek kimyasallar açığa çıkarmasına neden olur.

Aşırı kilolu olmak, fiziksel olarak inaktif olmak ve yanlış yiyecekleri yemek, tip 2 diyabeti geliştirme riskimize katkıda bulunur. Günde sadece bir tane (diyetsiz) soda içmek , % 22 oranında tip 2 diyabet geliştirme riskimizi artırabilir. Bilim adamları şekerli alkolsüz içeceklerin şeker hastalığı üzerindeki etkisinin, sadece vücut ağırlığı üzerindeki bir etkiden ziyade doğrudan etkili olabileceğine inanıyorlar.

Tip 2 diyabet geliştirme riski yaşlandıkça daha da büyür. Aynı zamanda tip 2 diyabet hastalığına sahip yakın akrabası olan, Orta Doğu, Afrika veya Güney Asya kökenli insanların hastalığı geliştirme riski de daha yüksektir.

3) Gestasyonel diyabet

Bu tip şeker hastalığı hamilelik sırasındaki kadınları etkiler. Bazı kadınların kanlarında çok yüksek seviyede glikoz vardır. Vücutları glikozun tüm hücrelere taşınabilmesi için yeterli insülin üretemez ve bu da giderek artan glikoz seviyelerine neden olur.

Gestasyonel diyabet hastalarının çoğu diyabetlerini egzersiz ve diyetle kontrol edebilir. % 10 ila% 20 arasında bir çeşit kan glukoz kontrol edici ilaç almaları gerekmektedir. Tanı konmamış veya kontrolsüz gestasyonel diyabet doğum sırasında komplikasyon riskini artırabilir. Bebek olması gerekenden daha büyük olabilir.

Diyabet belirtileri

Sadece çok hafif semptomlarla veya hiç bir semptom geliştirmeden diyabete sahip olmak mümkündür. Bu gibi durumlar, diyabetli bazı kişileri durumdan habersiz bırakabilir ve teşhis edilemez. Bu tip 2 diyabetli insanların yaklaşık yarısında gerçekleşir.

Genellikle tip 2 diyabetlere yol açan prediyabet olarak bilinen bir durum hiçbir semptom üretmez. Tip 2 diyabet ve semptomları yavaş gelişir.

Tip 1 diyabet fark edilmeden geçebilir ancak bunun gerçekleşme olasılığı daha düşüktür. Aşağıda listelenen semptomların bazıları aniden ortaya çıkabilir ve bulantı, kusma, mide ağrıları ile birlikte olabilir.

Herhangi bir diyabet şüphesi varsa veya aşağıdaki belirtiler ve semptomlardan herhangi biri mevcutsa doktora başvurmak önemlidir. Hızlı tanı ve tedavi ciddi komplikasyon olasılığını azaltır.

Diyabetin yaygın semptomları şu şekildedir;

Sık idrara çıkma

Son zamanlarda daha sık idrar yapmak için banyoya gittiniz mi? Günün çoğunu tuvalete giderken geçiriyor musunuz? Kanda çok fazla glikoz (şeker) olduğunda daha sık idrara çıkarsınız.

İnsülininiz etkisiz ise veya hiç değilse, böbrekleriniz glikozu tekrar kanın içine filtreleyemez. Böbrekler, glikozu seyreltmek için kanınızdan su alacaktır – ki bu da mesanenizi doldurur.

Orantısız susama

Her zamankinden daha fazla idrar yapıyorsanız, o kayıp sıvıyı yerine koymanız gerekecektir. Her zamankinden daha fazla sıvı tüketebilirsiniz. Son zamanlarda normalden fazla içtin mi?

Yoğun açlık

Kanınızdaki insülin düzgün çalışmadığı veya hiç olmadığı için ve hücreleriniz enerjisini almıyorken, vücudunuz daha fazla enerji bulmaya çalışarak tepki verebilir. Acıkacaksız.

Kilo almak

Bu, yukarıdaki semptomun (yoğun açlık) sonucu olabilir.

Olağandışı kilo kaybı

Bu, Diyabet Tip 1 olan kişilerde daha yaygındır. Vücudunuz insülin yapmıyorsa, başka bir enerji kaynağı arar (hücreler glukoz alamaz). Enerji için kas dokusu ve yağ bozulacaktır. Tip 1’in daha ani bir başlangıç ​​yapar,  Tip 2’nin daha kademeli olduğu için, kilo kaybı Tip 1 ile daha belirgindir.

Artan yorgunluk

İnsülininiz düzgün çalışmıyorsa veya hiç çalışmıyor ise, glikoz hücrelere giremeyecek ve onlara enerji veremeyecektir. Bu sizin yorgun hissetmenizi sağlayacaktır.

sinirlilik

Sinirlilik, enerji eksikliğinizden kaynaklanabilir.

Bulanık görüş

Bu durum, göz merceğinizden çekilen dokudan kaynaklanabilir ve gözlerin odaklanma yeteneğini etkiler. Uygun tedavi ile  düzeltilebilir. Körlük veya uzamış görme problemlerinin meydana gelebileceği ağır vakalar vardır.

Kesikler ve morluklar düzgün veya hızlı bir şekilde iyileşmez

Kesik ve çürüklerin iyileşmesi normalden çok daha uzun sürüyor mu? Vücudunuzda daha fazla şeker (glikoz) olduğunda, iyileşme kabiliyeti zayıflatılabilir.

Daha fazla cilt ve maya enfeksiyonu

Vücudunuzda gereğinden fazla şeker olduğunda, enfeksiyonlardan kurtulma yeteneği etkilenir. Diyabetli kadınların, özellikle mesane ve vajinal enfeksiyonlardan kurtulması zorlaşır.

Kaşınan cilt

Cildinizdeki kaşıntı hissi bazen diyabetin bir belirtisidir.

Diş eti problemleri

Diş etleriniz yumuşarsa, kırmızı ve şişmişse, bu diyabetin bir belirtisi olabilir. Dişleriniz diş etlerinden ayrıldıkça dişleriniz gevşeyebilir.

Erkeklerde cinsel işlev bozukluğu

50 yaşın üzerindeyseniz ve sık ya da sürekli cinsel işlev bozukluğu yaşıyorsanız (erektil disfonksiyon), diyabetin bir belirtisi olabilir.

Özellikle ayaklarda ve ellerde uyuşma

Vücudunuzda çok fazla şeker varsa sinirleriniz zarar görebilir, bu sinirleri besleyen küçük kan damarlarından kaynaklanır. El ve ayaklarınızda karıncalanma veya uyuşma yaşayabilirsiniz.

Kontrolsüz diyabet ile bağlantılı komplikasyonlar:

Kötü kontrol edilen diyabetin neden olabileceği olası komplikasyonların listesi aşağıdadır:

Göz komplikasyonları – glokom , katarakt, diyabetik retinopati ve diğerleri.

Ayak komplikasyonları – nöropati, ülserler ve kangren

Deri komplikasyonları – diyabetli kişiler cilt enfeksiyonlarına ve cilt bozukluklarına daha duyarlıdır

Kalp problemleri

Hipertansiyon – böbrek hastalığı, göz problemleri, kalp krizi ve inme riskini artırabilir diyabetli kişilerde yaygındır

Ruh sağlığı – kontrolsüz diyabet, depresyon, anksiyete ve diğer bazı ruhsal bozukluklardan kaynaklanır

İşitme kaybı – diyabet hastaları işitme problemleri geliştirme riski daha yüksektir

Sakız hastalığı – diyabet hastaları arasında daha fazla sakız hastalığı prevalansı vardır

Gastroparesis – mide kasları düzgün çalışmayı durdurur

Ketoasidoz – ketozis ve asidozun bir kombinasyonu; Kandaki keton cisimciklerinin ve asitliğin birikmesi.

Nöropati – diyabetik nöropati, çeşitli problemlere yol açabilen sinir hasarı türüdür.

HHNS (Hyperosmolar Hiperglisemik Nonketotik Sendrom) – kan glikoz seviyeleri çok yüksektir. Kanda veya idrarda hiçbir keton yoktur. Bu acil bir durumdur.

Nefropati – kontrolsüz kan basıncı böbrek hastalığına neden olabilir

PAD (periferik arter hastalığı) – semptomlar arasında bacakta ağrı, karıncalanma ve bazen düzgün yürüme sorunları olabilir.

İnme – kan basıncı, kolesterol düzeyleri ve kan şekeri seviyeleri kontrol edilmezse, inme riski önemli ölçüde artar

Erektil disfonksiyon – erkek iktidarsızlığı.

Enfeksiyonlar – Kötü kontrollü diyabetli insanlar enfeksiyonlara daha duyarlıdır

Yaraların iyileşmesi – kesiklerin ve lezyonların iyileşmesi daha uzun sürer

 

 

Gastroözofageal Reflü

Özofagus, yiyecekleri ağızdan mideye taşıyan bir tüpdür. Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) özofagusun sonunda bir kasın düzgün kapanmadığı zaman ortaya çıkar. Bu, midenin içeriğinin yemek borusuna çıkmasına sonrasında geri akış olmasına ve bölgenin tahrişine sebebiyet verir.

Göğüste veya boğazınızda mide ekşimesi olarak anlatılan yanma hissi hissedebilirsiniz . Bazen ağzınızın arkasındaki mide sıvısının tadını hissedebilirsiniz. Bu belirtiler haftada iki kezden fazla ise, reflu olabilirsiniz. Mide ekşimesi olmadan da GERD olabilir. Semptomlar kuru öksürük, astım semptomları veya yutma problemlerini içerebilir.

Bebekler ve çocuklar da dahil olmak üzere herkes GERD olabilir . Tedavi edilmezse, daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bazı durumlarda, ilaç veya ameliyat gereklidir. Ancak, birçok insan aşağıdaki durumlarda semptomlarını düzeltebilir:

 • Asitliği tetikleyen alkollü içeceklerden, baharatlı, yağlı veya asidik yiyeceklerden kaçının.
 • Yemekte daha az porsiyon tüketin
 • Yatmadan önce yemek yemeyin
 • Gerektiğinde kilo verin
 • Rahat kıyafetler tercih edin

Reflünün Nedenleri

Yemek yediğinizde yemek, boğazdan yemek borusundan mideye geçer. Yemek borusunun alt kısmında bulunan bir kas lifleri yutulan yiyeceğin tekrar yükselmesini önler. Bu kas liflerine alt özofageal sfinkter (LES) denir.

Bu kas halkası iyi kapanmadığında, midenin içeriği yemek borusuna geri gönderilebilir. Buna reflü veya gastroözofageal reflü denir. Reflü semptomlara neden olabilir. Güçlü mide asitleri yemek borusunun dokusuna da zarar verebilir.

Reflü gelişimi için risk faktörleri şunlardır:

 • Alkol tüketimi
 • Hiatal fıtığı (mide diyafram üzerinden geçerken olan bir durumdur, göğüs ve karın boşluğunu ayıran kas)
 • şişmanlık
 • gebelik
 • sigara içmek

 Semptomlar aşağıdakiler gibi bazı ilaçlardan da kaynaklanabilir:

 • Antikolinerjikler (örneğin, baş dönmesi için)
 • Astım için bronkodilatörler
 • Yüksek tansiyon için kalsiyum kanal blokerleri
 • Parkinson hastalığıiçin dopaminerjik ilaçlar
 • Anormal adet kanaması veya doğum kontrolü için progestin
 • Uykusuzluk veya endişe yatıştırıcıları
 • Trisiklik antidepresanlar

İlaçlardan birinin gastrik asitliğe neden olabileceğinden şüpheleniyorsanız, sağlık uzmanınızla konuşun. Doktorunuzla konuşmadan düzenli olarak aldığınız ilacı asla değiştirmeyin veya durdurmayın.

semptomlar

Reflünün yaygın belirtileri şunlardır:

 • Yiyeceklerin sternumun arkasında sıkıştığını hissetmek
 • Göğüste mide asiditesiveya yanma ağrısı
 • Yedikten sonra mide bulantısı

Daha az görülen semptomlar şunlardır:

 • Kusma
 • Öksürük veya hırıltılı
 • Yutma güçlüğü
 • hıçkırmak
 • Ses kısıklığıveya ses değişiklikleri
 • Boğaz ağrısı

Yemeği yedikten sonra uzanmak veya eğilmek semptomları daha da kötüleştirebilir. Semptomlar gece de daha kötü olabilir.

Semptomlar hafifse herhangi bir teste gerek duymayabilirsiniz.

Semptomlar şiddetli veya tedaviden sonra tekrar ortaya çıkarsa, doktor özofagogastroduodenoskopi (EGD) denilen bir muayene yapabilir .

 • Özofagus, mide ve ince bağırsağın ilk bölümünü incelemek için yapılan bir testtir.
 • Boğazdan sokulan küçük bir kamera (esnek endoskop) ile yapılır.

Reflü Tedavisi

Belirtilerinize yardımcı olmak için yaşam tarzınızda birçok değişiklik yapabilirsiniz .

 • Aşırı kilolu veya obez iseniz, çoğu durumda kilo vermek yardımcı olabilir.
 • Geceleri belirtiler kötüleşirse yatağın başını yükseltin.
 • Uyumadan en az 2 ila 3 saat önce yemek yiyin.
 • Asetilsalisilik asit ( aspirin), ibuprofen (Advil, Motrin) veya naproksen (Aleve, Naprosyn) gibi ilaçlardan kaçının . Ağrıyı gidermek için asetaminofen (Tylenol) alın.
 • TümTüm ilaçlarınızı bol su ile alın. Doktorunuz size yeni bir ilaç verdiğinde, mide yanığınızı daha da kötüleştirip kötüleştirmeyeceğini sorun.

Olası komplikasyonlar

Komplikasyonlar şunları içerebilir:

 • Astımınkötüleşmesi
 • Özofagus tabakasının kanser riskini arttırabilen bir değişiklik ( Barrett’s özofagus)
 • Bronkospazm (aside bağlı solunum yollarından kaynaklanan tahriş ve spazm)
 • Öksürük veya uzamış ses kısıklığı (kronik)
 • Diş sorunları
 • Özefagus ülseri
 • Stenoz (skarlaşmadan dolayı yemek borusunun daralması)

 

Nasıl Kilo Alınır?

Aşırı kilo gibi aşırı zayıflık da sağlık problemlerine neden olabilir. Fazla kilolarından şikayetçi olan insanlar kilo vermek için birçok yöntem denemektedirler. Aynı şekilde zayıflığından şikayetçi olan ve bunun için de farklı yöntemler deneyen insanlar vardır. Depresyon, halsizlik, saç dökülmesi, kadınların regl problemleri zayıflama nedenlerinden olabilir.

Eğer ki sizde kilo almak istiyorsanız herhangi bir sağlık probleminiz olmamasına rağmen nasıl kilo alınır diye merak ediyorsanız size bununla ilgili bilgiler vereceğiz.

Zayıflık kişinin vücudundaki yağ oranı ile ölçülür. Kadınlarda yağ oranının 9-10 kg altında olması ve erkeklerde 7-8 kg altında olması kişinin zayıf olduğunu nitelendirmektedir. Böyle bir durumda ilk olarak durumun neyden kaynaklandığı bilinmelidir.

Kilo alımında kesinlikle sağlıksız kilo alımına neden olan atıştırmalıklar ve bol kalorili yiyecekler önerilmemektedir. Bu yiyeceklerin içerisinde bulunan yağ ve şeker oranı çok yüksek olduğundan dolayı kilo almak isterken farklı sağlık sorunları ile karşılaşabilirsiniz.

Kilo Almanın Yolları

Sağlıklı bir şekilde kilo almanın yolları şöyledir;

 • Öğünlerde aldığınız protein, karbonhidrat ve yağ oranının dengede olmasına dikkat edin. Ayrıca suni olarak alınan karbonhidrat ve protein tozlarının sağlığa zararlı olduğu söylenmektedir. Vücut için yeterli karbonhidrat ve protein yiyeceklerden sağlanabilir. Bu sebeple her besinin yeterli miktarda tüketilmesi gerekir.
 • Kilo almak isteyenlerin günde 3 öğünle birlikte ara öğünlerde de düzenli olarak beslenmesi gerekir. Kilo alamayan insanlar iştahsız olduklarından dolayı bir öğünde çok fazla besin tüketemiyorlar. Bu yüzden sık ve düzenli olarak beslenmeleri gerekir. Kilo almak için aşırı şekerli, yağsız, kızartma, kavurma, bisküvi, çikolata, gofret gibi yiyeceklerin tüketilmesi sağlığı olumsuz etkileyebilir. Bunlar yerine ahin, pekmez, kurubaklagiller, sütlü tatlılar gibi yüksek kalorili yiyecekler tercih edilebilir. Ayrıca pilav, makarna, börek gibi karbonhidratlı yemekler de kilo alımında oldukça etkilidir.
 • Sabah kahvaltı öğünlerini atlamayın mutlaka doyurucu bir kahvaltı yapın. Kahvaltıda hamur işi gıdaları azaltarak, yumurta, peynir, zeytin, çerez, yeşillik tüketin. Kahvaltıda çay yerine meyve suyu ya da süt içmeyi tercih edebilirsiniz. Kahvaltıdan sonra öğle yemeğine kadar beklemeyin mutlaka bir ara öğünle beslenmenizi destekleyin.
 • Vücudun ideal ölçülerini oluşturacak gıdalar sabah ve öğlen öğünlerinde alınmalıdır. Akşam yediğiniz gıdalar bu işlemi görmez. Güneş batmadan önce mutlaka bu gıdaları tüketmiş olmanız gerekir.
 • Ana öğünlerin arasında yapılan ara öğünlerde alınan gıdalar kilo alımını destekler. Ara öğünlerde badem, fıstık, ceviz, kuru üzüm gibi kalori ve besin değeri yüksek gıdalar tercih edin. Ayrıca ara öğünlerde meyve tüketimine de özen gösterin.
 • Gün içerisinde en az bir öğünde hindi, kırmızı et, tavuk gibi protein açısından zengin besinler tüketmeniz son derece sağlıklı olacaktır.
 • Öğlen öğünlerinde ekmek, makarna, pilav, tatlı gibi yiyeceklerden uzak durup, vücudunuzu besleyecek ve güçlendirecek besinler tercih edin.
 • Öğlen ile akşam arasında mutlaka bir ara öğün yapın.
 • Akşam uyumadan önce gün içerisinde tükettiğiniz besinleri sindirmek ve vücudunuzu yapılandırmak için mutlaka hafif egzersizler yapın.
 • Yemeklerinizi yağda kızartmak yerine tencerede ya da fırında pişirin.
 • Öğünlerinizde bol miktarda salata tüketebilirsiniz. Salatanın içerisine peynir, patates, mısır, susam katarak salatanın kalorisini yükseltebilirsiniz.
 • Akşam güneş batımından sonra salata, meyve, çerez tüketmeyin.
 • Çorbanın içerisine et suyu ya da krema karıştırarak tüketebilirsiniz.
 • Kalori değeri ve besin değeri yüksek gıdalar tüketin.
 • Öğünlerinizi kesinlikle atlamayın. Kilo almak istiyorsanız öğünlerinize çok dikkat etmeniz gerekir. Düzenli bir beslenme alışkanlığına sahip değilseniz kilo almanız zor olabilir.
 • Yemeklerle birlikte içilen su erken doymaya neden olup mideyi şişirdiğinden dolayı, yemeklerle birlikte su içmemeye dikkat edin.
 • Yemeklerden sonra dikkatli ve belli ölçüde tatlı tüketin.
 • Fındık ya da fıstık ezmesi tüketebilirsiniz. Kahvaltıda ekmeklerin üzerine sürerek ya da gün içerisinde birkaç kaşık tüketmeniz kilo alımınızı hızlandırabilir. Kilo alımında fıstık ezmesi hızlı sonuç vermektedir.
 • Akşam saat 20:00’dan sonra yenilen şeyler direk kilo yapar. Bu sebeple kilo almak isteyenler akşam geç saatlerde uyumadan önce bir öğün daha atıştırabilirler.

Çocuklarda Fiziksel Gelişimin Tanınması

Buraya kadar gördüğünüz konularda fiziksel gelişimin genel niteliğini incelemiş bulunmaktayız. Sınırımızdaki öğrencilerimiz, fiziksel gelişimin bu genel çerçevesi içinde oldukça büyük bireysel farklılıklar gösterir. Her öğrencimizin nasıl bir fiziksel gelişim içinde olduğunu tanıyarak birbirlerinden ne derecede farklı olduklarını ortaya çıkarmamız gerektir. Böylece fiziksel gelişimlerinin gereğine göre öğrenim yaşantılarını uygulamamız daha da kolaylaşır.

Öğretmenin inceden inceye bütün öğrencilerinin fiziksel gelişimini ortaya çıkarmasına ne zamanı vardır ne de buna büyük bir gereklilik vardır. Ancak öğrencilerin eğitime etki yapacak fiziksel gelişim farklılıklarını da bilmek zorundadır. Bu maksatla öğretmenin yapabileceği çalışmalar aşağıya maddeler halinde sıralanmıştır.

 1. Boyca büyümenin ölçülmesi: Öğrencilerin her ay veya üç aylık devreler içinde boyunun uzunluğunun ölçülmesi onun nasıl bir büyüme içinde olduğunu ortaya koyar. Boy başın en üst tepesinden topuğun bastığı düzeye kadar olan uzunluğun santimetre olarak ölçülmesi ile bulunur.
 2. Ağırlıkça büyümenin ölçülmesi: Öğrencilerin her ay veya üç ayda bir ağırlıklarının ölçülmesi, onların herhangi bir sebeple anormal ağırlık kayıplarını veya kazanmalarını ortaya koyar. Büyük ağırlık kaybı hastalıklardan, duygusal bozukluklardan olabilir. Bunun aksine büyük ağırlık kazanmaları yine dengesiz beslenmeden dolayı yağ toplamaktan veya yine heyecansal bozukluklardan dolayı çok yemeden olabilir. Ağırlık, en iyi şekilde mayo veya gömlek giyerek, giyim ağırlıklarını en aza indirmek suretiyle, hassas basküllerle ölçülebilir.
 3. Kemiklerin ve kasların gelişiminin t¡1 umması: Öğrencinin beden eğitimi giyimi ile kemiklerindeki çarpıklık, vücut duruşu, kaslarındaki gelişim ve kolunun, bacağının vücuduna göre oranı vücut tipi gözlenerek tespit edilebilir. Gerekirse düzgün bir çubukla karın şişkinliğinin veya kamburluğunun durumu görülebilir.
 4. Fizyolojik büyümenin tanınması: Sinir, salgı, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım sistemlerinin iyi çalışmaması veya hastalanması öğrencilerin öğretmene şikâyetleri ile veya öğretmenin onlarla konuşması ile tanınabilir. Öğretmenin zaman zaman öğrencilerde gördüğü karın ağrıması, bacak veya kol ağrıları, solunum zorlukları, sık sık tuvalete çıkma istekleri, özel olarak kaydedilmelidir. Bütün öğrencilerin bu sistemlerinin

Öğretmence tanınmasına da lüzum yoktur. Ancak öğrencilerin şikâyetleri onlarla konuşmalar ve öğretmenin gözlemleri sonucunda özel durumlar tespit edilebilir.

 1. Sağlık durumunun tanınması: Öğrencilerin tanınması gereken en önemli yönüdür. Öğretmen her gün öğrencileri ile karşı karşıya kalır. Öğrencilerin anormal görünüşleri öğretmenin gözünden kaçmaz. Deri renginin kızarması veya solması, kusma, baş ağrısı, vücudun herhangi bir yerindeki ağrı, dilin paslanması, gözün çapaklanması ve yaşarması, titreme, ateş basması, aşırı terleme gibi birçok haller öğrencinin sağlığı hakkında öğretmene bilgi verir. Öğretmen hastalanan, bayılan veya sarası tutan öğrenciler için gerekli ilk yardımı yapmak zorundadır.  Sağlık sorumlularına veya kurumlarına gönderinceye kadar öğretmenin hasta çocuğa yardım etmesi gerekir. Bunlarla birlikte öğrencinin sağlık durumu hakkındaki gözlemlerini yine öğrenciye ait diğer gözlemlerinin yanına not etmesi öğrencisini iyi tanımasına ve eğitim problemlerini çözmesine yardım eder.
 2. Beslenme durumunun tanınması: Öğrencilerin beslenme durumunun tanınması yine gözlemle mümkündür. Çok zayıf ve çok şişman öğrenciler beslenme bakımından yetersiz veya dengesizdirler. Sınıfta veya dışarda zamanlı zamansız yeme eğilimi çocukların yemek alışkanlıkları hakkında bilgi verir.

Çocuklarda Fiziksel Gelişim ve Beslenme

Vücuda gerekli besinin alınamaması insan gelişimine etki yapan en büyük etmendir. Büyük bir etkinlik içinde olan çocuk ve genç devamlı besin alma ihtiyacındadır. Bu ihtiyacı gerektiği şekilde giderilemeyen çocuk ve gencin sağlığının bozulduğu, enerjisinin tükendiği görülür; dolayısıyla tam kapasitesi içinde gelişmesi engellenmiş olur.

Beslenme dendiği zaman çoğunlukla tıka basa yemek anlaşılmaktadır. Oysa vücuda gereken besinin, vitaminin ve madenlerin alınamaması halinde tıka basa yemenin hiçbir değeri olmamaktadır. Diğer yandan ekonomik zorunluluklar nedeniyle çoğu öğrencilerimiz evlerinde ne bulursa onu yemek zorunda kaldıklarından, tek yönlü beslenmektedirler. Tek yönlü beslenme başka bir deyimle vücuda gereken besinin yalnızca bir kaçım devamlı alma, yine öğrenciyi besinsizliğe düşürmektedir.

Anne babaların ellerindeki besin maddelerini hazırlama yollarını bilmemelerinden dolayı, gerektiği gibi değerlendirmemeleri boşuna besin israfına yol açmaktadır. Bu konuda onlara gerekli bilgilerin verilmesi halk eğitiminin konusu olmakla beraber yine de öğretmenlerce gerekli uyarmaların yapılması ve bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin iştahı ve beslenme alışkanlıkları onların beslenmesi üzerinde önemle etki yapan iki değişkendir. Genel olarak organizmanın herhangi bir besine ihtiyaç duyması iştah olarak belirmekte ve o besinin alınmasına organizmada bir arzu doğmaktadır. Ancak küçük yaşlardan beri edinilen bazı alışkanlıklar, organizmanın ihtiyacı olan besine karşı isteksizlik doğurmaktadır. Böylece organizmanın ihtiyacı olan besine karşı doğal eğilimi kötü alışkanlıklarla babalanmaktadır.

Beslenme eğitimi çocukluk ve ergenlik çağındaki öğrencilerimizin hangi besine ihtiyaçları olduğunu öğretmeye ve bunları usulüne göre yeme alışkanlığını vermeye dayanmaktadır.

Çocuklarda Fiziksel Gelişim ve Sağlık

Kırk dört ülke tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtının yasasında sağlığın tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Sağlık yalnızca hastalıklardan veya sakatlıktan arı bulunmak değil aynı zamanda tüm olarak fiziksel, akılsal ve sosyal bakımdan da iyi olma halidir.” Bu yasada çocukların gelişimine özel bir önem verilerek şöyle denilmektedir. “Çocuğun sağlıklı gelişimi büyük önem taşımaktadır. Değişen tüm çevresi içinde ahenkli bir yaşama yeteneği kazanması böyle bir gelişim için asıldır.”

Yurt kalkınmasının önemli üç unsuru vardır. Ekonomik gelişim, eğitim ve sağlık. Bu üç önemli unsur tıpkı üç köşeli bir masanın ayakları gibi yurt kalkınmasını ayakta tutarlar. Bu üç unsur birbirlerine dayanmakta ve biri olmadan diğeri kalkınmayı gerçekleştirmemektedir.

Okul ekonomi için gerekli en önemli yatırımı yapmaktadır. Bu yatırım insan gücünü yetiştirmektir. Diğer yandan okul, yetiştirdiği öğrencilere kendilerinin ve toplum sağlığını koruma alışkanlıklarını kazandırarak sağlık eğitimi yapmaktadır. Bu durumda okul hem ekonominin hem sağlığın kaynağı olmaktadır.

Okulların görev alarak yapmak zorunda oldukları sağlık eğitimi asıl olarak insan varlığını korumayı amaç edinmektedir. Okulun bir amaca ulaşması için üç konuda hem koruyucu tedbirleri alması hem de çocuklarda gerekli alışkanlıkları yaratması gerekir. Bunlar şunlardır:

Hastalıktan Korunma

Çocukluk ve ergenlik devresinde öğrencilerin daha çok solunum yolu hastalıklarına yakalandıkları görülmektedir. Bu çağlarda solunum yolu hastalıklarının oranı yüzde 61-65’i bulmaktadır. Diğer yandan daha erken yaşlarda kızamık ve kabakulak hastalıkları daha yüksek orandadır. Sindirim bozuklukları ile barsak kurtlarının yaptığı rahatsızlık da oldukça yüksektir. Çiçek, tifo, tifüs, dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklarla, koruyucu tedbirler ve aşılar yapılmadığı takdirde, çocuklardaki ölüm sayısı oldukça yükselmektedir.

Çocuk hastalıkları, besinsizlik ve kansızlıkla birleşerek uzun zaman devam ettiği takdirde çocuğun gelişimine büyük etkilerde bulunmaktadır. Kısa süren hastalıklar iyi beslenme ve bakımla çocuk üzerinde gözlenebilir bir gelişim bozukluğu bırakmayabilir. Çocukların hastalıktan korunması için eğiticilerin alacağı tedbirler şunlar olabilir:

 1. Çocuğu salgın hastalıklardan korumak için gerekli aşılar zamanında yapılmalıdır.
 2. Çocuğun sağlığı yakındın izlenmeli, hastalık gösterileri başlayınca sağlık kurumlarına başvurulmalıdır.
 3. Çocuğun giyimi, çevresinin ısısı, ışık ve hava durumu, onun sağlığını bozmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
 4. Yiyeceklerin ve içeceklerin sağlık şartlarına uygun olması gereklidir.
 5. Hastalanan öğrencileri diğerlerinden ayırmalıdır.
 6. Öğrencilerde diş sağlığının korunması; vücut temizliği, sağlığa uygun olmayan oturuş, çalışma ve benzerlerinden sakınmaları; kirli yiyecek ve içecekleri içmemeleri, sağlık kurallarına uymaları, yaptırarak ve yaşatarak alışkanlık haline getirilmelidir.

Kazalardan Korunma

Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde ve motorlu araçların çok olduğu yerlerde, kusurun trafik kurallarını bozmaktan ileri geldiği trafik kazalarında, çocuk ölümleri ve sakatlıkları yetişkinlere bakarak yükselmeye başlamıştır. Bu halin önüne geçmek için anne babaların çocuklarına trafik bilgilerini öğretmelerinin yanında, okulda da geniş çapta bir trafik eğitiminin yapılması zorunlu olmaktadır. Yayalardan gelen trafik kusurlarının çoğu trafik kurallarına uymamaktan ileri gelmektedir. Özellikle erkek çocuklar ve gençlerin trafik kazalarında yaralanmalarının veya ölmelerinin çoğunluğu, bunların birçok oyunlarını sokaklarda oynamasından, kaydırak ve bisiklet gibi araçlarla daha çok oynamalarından ileri gelmektedir.

Çocuklara ve gençlere güven içinde oynamalarına elverişli yerlerin sağlanmaması bir toplum problemi olmakla beraber trafiğin sık olduğu yerlerde çocukların ve gençlerin oyun oynama alışkanlıklarını kaldırmak için çaba gösterilmemesi de kazaların artmasına sebep olmaktadır.

Tehlikeli yerlerde ve oyuncaklarla oynama eğilimi çocuklarda oldukça yaygındır. Çalışırken veya oynarken tehlikelere karşı uyanıklık, tehlikeli araçlar kullanmama, elişi araçlarının dikkatle kullanılması küçük yaşlardan itibaren yerleştirilebilir. Okulda kazalara karşı korunma eğitiminin verilmesi kaçınılmaz bir görevdir.

Felaketlere Karşı Korunma

Yurdumuzda zaman zaman sel, yangın gibi felâketler olagelmektedir. Ama öğrencilerin bu felâketlerde kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretmede kusurlu davranmaktayız. Özellikle öğrencilerin sabotaj, bombalama, harp gibi felâketlere hazırlıklı olmaları çağımızın gerekliliklerindendir.

Felâket anında nasıl davranılacağını, kendilerini korumak için ne gibi tedbirler alacaklarını, ilk sağlık yardımını, başkalarına nasıl yardım edeceklerini, paniğin nasıl bir felâket olabileceğini okul sıralarında öğretmek okulun görevidir.