Bar Kohba İsyanı

Bar Kohba isyanı İsrael Yahudilerinin Büyük isyanıdır. Roma eyaleti olan Yahudiye’de, Simon Bar Kohba’nın isyanı, Birinci Yahudi-Roma Savaşı, İkinci Yahudi-Roma Savaşı ve Üçüncü Yahudi-Roma Savaşı gerçekleşirken bu İsyan üç büyük Yahudi-Roma savaşının sonuncusu olarak görülür.

İsyanın Nedenleri

İdare hukukunda değişiklikler, Romalıların yaygın varlığı (İmparator Hadrianus’un Yahudiyi ziyaret ettiği 130 yılında, Titus Flavius döneminde yerle bir olan Kudüs’ün yıkıldığı kasaba yerine yeni bir şehir inşa edilmesini emretti), tarımsal uygulamalardaki değişiklikler, toprak sahipliğinden kuşatmaya, olası ekonomik düşüş döneminin etkisine ve milliyetçiliğin yükselişine neden olan tarımsal uygulamadaki değişiklikler, ikincisi Yahudi toplumları arasındaki benzer isyanlardan etkilenmiştir.

Bar Kohba İsyanıYahudilere ilk olarak sempati duyan Hadrian, Yahudilerin Tapınağ’ını yeniden inşa etmeyi vaat etmişti; ancak Yahudiler, İkinci Tapınağın kalıntıları üzerine Jüpiter’e adanmış bir tapınak inşa etmeyi amaçladıklarını öğrendiklerinde ihanete uğramış hissettiler.

İsyana Giden Yol

Yahudi liderler, altmış yıl önce ilk Büyük Yahudi İsyanı’nında yapılmış olan sayısız hatayı önlemek için ikinci isyanı dikkatli bir şekilde planladılar.

132 yılında Simon Bar Kohba liderliğindeki isyan, ülke genelinde yayılarak Kudüs’te Roma garnizonunun yok edilmesi ile iyiden iyiye parlar.

İsyanın patlak vermesinden kısa bir süre sonra, Bar Kokhba’nın isyancıları Aelia Capitolina (Kudüs)’de bulunan Legio X Fretensis’e ağır kayıplar verdirdiler.

Bu noktada, Legio VI Ferrata, Yizrael Vadisi’ndeki Legio üssünden Romalıların konumunu güçlendirmek için toplamda yaklaşık 20.000 kişilik bir Roma birliğini bölgeye yollanır. Ancak neredeyse Kudüs’ü ele geçiren isyancılar başarılı olur.

Roma Bölgeye Takviye Yollar

Roma’nın Suriye Efsanesi Gaius Publicus Marcellus , Legio III Gallica’ya komuta ederken, Roma Arabistan valisi Titus Haterius Nepos ise Legio III Cyrenaica’yı komuta ediyordu.

Ayrıca Diasporadan (Kabul edilen vatanın dışındaki İbraniler) birçok Yahudi, Bar Kokhba’nın isyanının başlangıcından itibaren katılmak için Judea’ya doğru yol aldı. Yahudi kaynaklarına göre, yaklaşık 400.000 askerin, İsyan’ın zirvesinde Bar Kokhba’nın elinde olduğunu yazar.

İkinci Aşama: Gerilla Savaşından Açık Nişan Almaya

İsyanın başlangıcı ve ilk başarısı Romalıları şaşırttı. İsyancılar, Roma Ordusuyla savaşmak için birleşik taktikler oluşturdular. Bazı tarihçilere göre, Bar Kohba ordusu daha çok gerilla savaşı yaptı ve ağır kayıplar verdi.

Yavaş yavaş ilerleyen Roma ordusuna karşı bu direnişin kökünde bir başka durum vardır. Judean kasaba ve köylerinin savunma sistemi, hemen hemen her nüfus merkezinde çok sayıda oluşturulan saklı mağaralara dayanıyordu.

Mağara sistemleri sıklıkla birbirine bağlıydı ve sadece isyancılar için değil, aynı zamanda aileleri için depolama ve sığınak olarak kullanılıyordu.

Üçüncü aşama; Julius Severus’un Seferi

Sextus Julius Severus, yardımcı birliklerde getirerek en az 10 Lejyon oluşan büyük bir orduyla Judea’ya indi.

Tel Shalem Savaşı

En önemli savaşlardan biri, Beit She’an vadisinde Tel Shalem yakınlarında gerçekleşti. Roma zaferine dair işaretler sonradan arkeologlar tarafından bulunur.

Dördüncü Aşama

İsyanın son aşaması Bar Kokhba’nın toprak kontrolünü yitirmesi ile karakterize edilir ve Betar kalesinin çevresi hariç, Romalılara karşı koymaya devam eder.

Bu arada Roma Ordusu, fethi bir imha seferine dönüştürerek, daha küçük kaleleri ve yakalanan köylerin saklanma sistemlerini yok etmeye yönelmişti.

Betar Kuşatması

Kalelerinin birçoğunu kaybettikten sonra Bar Kokhba ve ordusunun kalıntıları daha sonra 135 yazında kuşatma altına giren Betar kalesine geri çekildi.

Şehrin ele geçirilmesinden sonraki sure; korkunç bir katliam olarak tanımlanabilir.

Sonuç

Artık 136 başlarında isyanın yenilgiye uğradığı açıktır.

Romalılar Sanhedrin’in önde gelen sekiz üyesini idam etti ( On Şehitlerin listesi iki eski Haham’ı içerir): R. Akiva ; R. Hanania ben Teradion ; Sanhedrin, R. Huspith’in yorumcusu; R. Eliezer ben Shamua ; R. Hanina ben Hakinai ; R. Jeshbab the Scribe ; R. Yehuda ben Dama; ve R. Yehuda ben Baba.

Bar Kokhba’nın kaderi, Babil Talmud’unda Bar Kokhba’nın ölümü ya da Roma kuşatması sırasında ya da muhtemelen Sanhedrin’in emri üzerine öldürülen diğer doğal nedenlere bağlı olarak ya da yanlış olarak iki alternatif gelenek ile kesin değildir.

Mesih . Sunumlara göre Rabbah , Bar Kokhba’nın başı Betar Kuşatmasından sonra İmparator Hadrian’a takdim edildi.

Betar’ın düşüşünden sonra, Roma güçleri bölgedeki kalan tüm Yahudi köylerini ortadan kaldırarak ve mültecileri aramaya başladıklarında sistematik bir katliam gerçekleşir.

Bar Kokhba isyanı Yahudi tarihi ve Yahudi dininin felsefesini büyük ölçüde etkiledi. Hadrian’ın MÖ. 138’de ölümünün ardından Yahudilere yapılan zulmün hafifletilmesine rağmen Romalılar, Tisha B’Av’a katılım haricinde Kudüs’ten Yahudileri yasakladı.

Yahudi mesihciliği soyutlanmış ve ruhsallaştırılmıştı ve hararetli politik düşünce derinden temkinli ve muhafazakâr hale geldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.