I. Petro Kimdir

Büyük Petro- Peter the Great-Deli Petro

I. Petro, 9 Haziran 1672’de Moskova, Rusya’da Pyotr Alekseyevich’te doğdu. 1682’de kardeşi V. Ivan ile birlikte hüküm sürerken Ivan’ın 1696’da ölümüyle Peter resmen Rus tahtına çıktı. Çar oldu. 1712’de I. Katerina ile evlendi.Deli Pedro sözleri ile sonraki tarhilerde öne çıkan kimselerden olur.

Rusya’nın Durumu

Peter, kültürel olarak başarılı Avrupa ülkelerine kıyasla ciddi olarak az gelişmiş bir ulusu miras almıştır. Rönesans ve Reform Avrupa’ya doğru sürüklenirken, Rusya batılılaşmayı reddetti ve modernleşmeden izole kaldı.

I. Petro Reformları

Onun saltanatı sırasında, Peter Rusya’yı büyük bir ulus olarak yeniden kurmaya yönelik kapsamlı reformlar gerçekleştirdi. Peter, ülkenin ortaçağ aristokrasisinin yaptığı muhalefetin üstesinden geldi ve Rus sosyal hayatının her alanını etkileyen bir dizi değişiklik başlattı.

Güçlü bir donanma yarattı, ordusunu Batı standartlarına göre yeniden düzenledi, sekülerleşmiş okullar kurarak gerici Ortodoks Kilisesi üzerinde daha fazla kontrol elde etti. Ve ülkenin yeni idari ve bölgesel bölümlerini tanıttı.

Derin Değişiklikler

Peter, bilimin gelişmesine odaklandı ve halkını teknolojik gelişmeler hakkında eğitmek için çeşitli uzmanları işe aldı. Ticaret ve sanayiyi geliştirmeye konsantre olmuş ve burjuva bir nüfus yaratmıştır. Batı kültürünü yansıtmak adına, Rus alfabesini modernleştirdi. Julian takvimini tanıttı ve ilk Rus gazetesini kurdu.

İdari Değişiklikler

Peter, Rusya’nın arkaik hükümet biçimini ortadan kaldıran ve yönetimin bütün kollarını düzenleyen ve Rusya’nın dış politikasında önemli başarılara imza atan canlı bir Senato atayan uzak görüşlü ve usta bir diplomattı.

Bölgesel Kazançlar

Peter, Estonya, Letonya ve Finlandiya’dan toprak aldı; ve güneyde Osmanlı ile çeşitli savaşlar yaparak, Karadeniz’e erişimi sağlamıştır.

1709’da, ordularını bir Rus kışının ortasında Poltva şehrine kasıtlı olarak yönlendirerek İsveç ordusunu yendi.

1712’de Peter, Neva Nehri üzerinde St. Petersburg kentini kurdu ve başkenti Moskova’daki eski konumundan buraya taşıdı. Kısa bir süre sonra, St. Petersburg Rusya’nın “Avrupa’ya açılan penceresi” olarak kabul edildi.

Eksiklikler ve ölüm

Peter’ın yönetimi altında, Rusya büyük bir Avrupa ülkesi oldu.

1721’de Rusya artık bir imparatorluktu. Kendisi de Tüm Rusya İmparatoru unvanını, Anavatan Büyük Babası ve “Büyük” unvanını kabul etti. Etkili bir lider olduğunu kanıtlasa da, Peter’ın bazı zalimlikleri biliniyordu. Çeşitli reformlara eşlik eden yüksek vergiler, hükümdarlar tarafından hemen bastırılan vatandaşlar arasında ayaklanmalara yol açtı.

Peter iki kez evlendi. İlk evliliğinden en büyük oğlu olan Alexis, babası tarafından ihanet suçundan hüküm giydi ve 1718’de gizlice infaz edildi. Peter, 8 Aralık 1725’te bir mirasçı aday göstermeden öldü. Petersburg’da bulunan Aziz Peter ve Paul Katedrali’ne gömülmüştür.

III. Charles Kimdir

Aile Hayatı

Aynı zamanda Charles The Simple olarak da bilinen Fransız III. Charles 17 Eylül 879’da Fransa’da doğdu. II. Louis’in ölümünden sonra III. Louis’nin 882’de ölümüyle düğünde, III Charles Fransa’nın yalnız kralı oldu.

Tahta Geçişi

III. Charles sonunda 28 Ocak 893’te Reims başpiskoposu Fulk tarafından kral olarak taçlandırıldı. Bir başka krallık iddiasındaki kişi olan Eudes ile aralarında bir güç mücadelesi başladı ve 1 Ocak 898’de Eudes’in ölümünden sonra Kral III. Charles ülkenin tek hükümdarı oldu.

Vikingleri Yenen III. Charles

Batı Fransa’daki Viking baskınları sıklaşmıştı. Ancak, Rollo, 911’de Chartres’i kuşatma amaçlı bir keşif seferi gerçekleştirdi. Kenti tutma görevi King Charles the Simple ve bir grup aristokrata düşmüştü. Charles üstünlüğü ele geçirdi ve Rollo, savaşa devam ederek hiçbir şey elde edemeyeceğini fark etti. Charles, Rollo’nun ileri Viking saldırıları ile mücadelede değerli bir müttefik olabileceğini kabul etti ve görüşmelere başladı.

III. Charles, Rollo ve Vikingleri ile 911’de Saint-Clair-sur-Epte Normanlar’la yaptığı Antlaşması’yla onlarla müzakere etti. Bazıları vaftiz edildi.

Kral III. Charles, Normanlar’a İngiliz Kanalı’ndan Seine nehrine kadar bölgeyi vermeyi önerdi. Kuzeybatı Avrupa’nın en iyi tarım arazilerinden biri olan Normandiya Dükalığı olacaktı ve Charles’a sadakat yemini karşılığında onların olacaktı.

Yargılamaların bir noktasında, Walker’ın aşağıya inmesi ve kralın ayağını öpüşmek için yalvarması gerekiyordu. Rollo , jestin sembolik önemini kabul etti. Kral III. Charles atından indi ancak Rollo, Kral Charles’ı ayak bileğinden yakalayıp kaldırdı. Ve böylece ayağını öptü ve Frank’ın Kralı’nı bir kenara attı.

Geleneğe göre, Rollo ayrıca Charles’ın Simple’un kızı Gisela’nın ile evlenmeyi kabul etti. Rollo, Hıristiyanlığa geçişinden ve Normandiya’yu ele geçirmesinden sonra ona ihanet etti.

Viking Chieftain Rollo; Rollo “Walker” olarak adlandırıldı, çünkü adam o kadar büyüktü ki, hiçbir at onu taşıyamazdı. İki elli bir savaş baltasıyla korkunç bir karakterdi.

Ölümün Gelişi

Aynı yıl Charles, baronların daveti üzerine, I. Robert, Charles’ın yerine geçmesi düşünülen Kral Odo’nun kardeşi ile savaşır. Robert, Soissons savaşında öldürüldü, ancak zafer, Yeni Fransa Kralı olacak olan Burgundy Dükü Randolph’a kalır. III. Charles yakalanarak hapsedilir. Carolingian soyunun tek kralı, tahttan zorla çıkarılmıştı. Birkaç yıl sonra, 7 Ekim 929’da Péronne’da öldü.

I. Elizabeth, Kraliçe Elizabeth

Kraliçe Elizabeth

Kraliçe Elizabeth Hayatı

Kraliçe Elizabeth, son Tudor hükümdarı, 7 Eylül 1533’te Greenwich’te doğdu. Henry VIII ve ikinci eşi Anne Boleyn’in kızıydı. Elizabeth iki yaşına geldiğinde, annesi babasının emirile öldürülür. Daha sonraki yıllarda Henry’nin altıncı karısı Catherine Parr, genç Elizabeth’e karşı büyük bir ilgi duydu ve en yüksek standartlarda eğitim görmesini sağladı. Okumaya devam et “I. Elizabeth, Kraliçe Elizabeth”

Jimmu Kimdir?

Jimmu

Jimmu bazı kaynaklarda ilk Japon İmparatoru olarak gösterilen Ugayafukiaezu’nun babasıdır. Ancak Jimmuyu da bu makama uygun görenler vardır. Günümüzde Japon İmparatoru Akihito’nun da bulunduğu Japon Hanedanlığının ilk İmparatoru.

Japon Hanedanlarının Mitoslara Göre Kökeni

Güneş tanrıçası Amaterasu’nun yaratılışından sonra Japonya’ya erkek ve dişi büyük ruhların veya kaminin kozmik bir birleşmesiyle düzen getirdiği söylenir. Şinto inancına göre evren sürekli olarak kaosa değil, düzene doğru yol alır. Okumaya devam et “Jimmu Kimdir?”

Matthias Corvinus

Matthias Corvinus

Matthias Corvinus Hayatı

Matthias Corvinus, 1443’de Kolozsvar, Transylvania’da doğar. Matthias (Macaristan: Hunyadi Matyas) Corvinus, Kuman ve Macar kökenli bir askeri lider olan John Hunyadi’nin (Janos Hunyadi’nin) ikinci oğludur. Hunyadi ailesi ise bir Roma soyundan gelmektedir.

Babasının ve ağabeyinin ölümünden sonra, Matthias, geniş bir toprak mülkiyetinin ve Türk savaşçılarına karşı savaşan simge isimlerden birinin ardılı oldu. Okumaya devam et “Matthias Corvinus”

III. Richard Kimdir?

III. Richard

Richard III , 1485’te Bosworth savaşında ölümü, Güller Savaşı’nın sonunu belirten ve Tudor çağının başlangıcını işaret eden İngiltere’nin son Yorkist kralıydı. Shakespeare, onun hakkında bir de oyun yazmıştır. Ünlü Tiyatro oyunlarından III. Richard.

III. Richard Hayatı

Richard, 2 Ekim 1452’de Northamptonshire’daki Fotheringhay Kalesi’nde doğdu. Babası Richard Plantagenet, York Dükü ve annesi Cecily Neville’di. Richard, iki ebeveynin de İngiliz tahtına hak iddia etti. Richard kardeşleri ile iktidar için pekte mücadele etmemiştir. Normandiya Dükü olur. Okumaya devam et “III. Richard Kimdir?”

Elealı Zenon

Elealı Zenon

Elealı Zenon, (doğ. MÖ. 495-öl. 430) Yunan filozof ve matematikçi. Çözülemeyen paradoksları (Yunanca’da “para-dox” para (“aksi” ya da “karşıt”) ve doxa (“inanç” ya da “kanaat”) ile bilinir.

Elealı Zenon Kimdir

Elealı Zenon’un sözleri ile meşhurdur. Kendisi Kıbrıslı değildir. Zenon, İtalya’nın güneyindeki Elea adlı Yunan kolonisinde doğmuştur.

Elealı Zeno, Eleatik Okulu’nun bir Yunan filozofu ve yaşlı filozof Parmenides’in (Sokrates’in eski bir çağdaşı) öğrencisi idi. Okumaya devam et “Elealı Zenon”

I. Alarik

Alarik

Visigot kralı olan I. Alarik tahminen MS 360 civarında doğduğu düşünülmektedir. Aile geçmişi hakkında pek bir şey bilinmemektedir. Ancak bununla birlikte Aile; Tervingi ve Greuthungi kabilelerine (daha sonra sırasıyla Visigot ve Ostrogoth olarak bilinen) şeflik etmekteydi.

İmparator I Theodosius dönemi Roma ordusunda; Visigotik birlikleri yönetti. I Theodosius ölümüyle (MS 395) Romalılar bazı eski alışkanlıklarına geri döndü.

Bunlardan biri de Got kabilelerinin barbarlıklarının yüzlerine vurulmasıdır. Böylece Vizigot, kabileleri Roma’dan uzaklaşmaya başlar. Theodosius, bu noktada Roma devleti ile Got Kabileleri arasındaki arabuluculuk görevini idare ediyordu. Okumaya devam et “I. Alarik”

Themistokles Kimdir?

Themistokles

Themistokles sözleri ve yaptıkları ile ön plana çıkan bir tarihi kişiliktir. Themistokles, muharebeler ve savaşlarda da görülen bir komutandır.

Themistokles Hayatı

Themistokles, orta sınıf bir Atinalı babanın ve Atinalı olmayan bir annesinin oğluydu. Yetenek sadece onu etkiledi. Bazıları göz yummak istediğinde Perse direnişi savundu ve en çok orduya güvendiğinden Atina donanmasının gelişimini teşvik etti. Okumaya devam et “Themistokles Kimdir?”

Bar Kohba İsyanı

Bar Kohba İsyanı

Bar Kohba isyanı İsrael Yahudilerinin Büyük isyanıdır. Roma eyaleti olan Yahudiye’de, Simon Bar Kohba’nın isyanı, Birinci Yahudi-Roma Savaşı, İkinci Yahudi-Roma Savaşı ve Üçüncü Yahudi-Roma Savaşı gerçekleşirken bu İsyan üç büyük Yahudi-Roma savaşının sonuncusu olarak görülür.

İsyanın Nedenleri

İdare hukukunda değişiklikler, Romalıların yaygın varlığı (İmparator Hadrianus’un Yahudiyi ziyaret ettiği 130 yılında, Titus Flavius döneminde yerle bir olan Kudüs’ün yıkıldığı kasaba yerine yeni bir şehir inşa edilmesini emretti), tarımsal uygulamalardaki değişiklikler, toprak sahipliğinden kuşatmaya, olası ekonomik düşüş döneminin etkisine ve milliyetçiliğin yükselişine neden olan tarımsal uygulamadaki değişiklikler, ikincisi Yahudi toplumları arasındaki benzer isyanlardan etkilenmiştir. Okumaya devam et “Bar Kohba İsyanı”